Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Naamsoorsprong Lokeren

De oorsprong van het toponiem “Lokeren” is niet geheel duidelijk. Een eerste vermelding stamt uit 1114 en betreft een akte waarin een zekere Dirmannus de Lokerne vernoemd wordt (1). Latere oorkonden die de plaats vermelden dateren uit 1122 (Lokerne), 1130 (Locren), 1139 (Lokere), 1281 (Lokerren), 1339 (Lookerne) en de 17e eeuw (Loqueren)(2).
Volgens M. Gysseling heeft de naam een oorsprong in het 1e of 2e millennium v.C. en betekent hij “het heldere water”(3). Lokeren (‘Leuk-arna’) zou dan afgeleid zijn van enerzijds het Indo-Europese grondwoord leuk dat helder of glanzend betekent en anderzijds het prehistorische hydronymische achtervoegsel arna wat water betekent. (de miraculeuze poel)
Andere theoriën gaan eerder uit van een oorsprong uit de woorden “loken” of “luiken” en “hem”, wat zou wijzen op een “omsloten/ omheinde plaats”. Anderen vermoeden dan weer dat de naam zou verwijzen naar de Noorse god “Loki” (4).

In het boek “Verhandeling over het Westland, ter opheldering van Loo-en, Woerden en Hoven, benevens de natuurdienst der Friesen en Batavieren” (5) van D. Buddingh vermeldt de auteur:
“Uit deze verschillende vormen, wijzingen en dialecten van hetzelfde grondwoord [lo(o)], en nog meer uit deszelfs algemeene verspreiding, blijkt alzoo onzes inziens genoegzaam de algemeene Loo-dienst of water-cultus in ons land (…)” (p54);
“bij het loo-water werd gebeden, geofferd, gebaad voor genezing of afwassing van gevaar.” (p60-62)
en in de appendix die handelt over heidense gebruiken in de uit de late Karolingische 8e eeuw daterende “Indiculus superstitionum et paganiarum” (Latijn voor ‘lijstje van bijgelovige en heidense gebruiken’):

“XXIII. De sulcis circa villas, schijnt tot de loo-dienst te moeten betrokken worden, en de groeven of grachten rondom boeren woningen, stinsen, meierhoven, burgten en kasteelen aan te duiden. LEGIS a. w. 132.”

Dit artikel is onderdeel van een onderzoeksartikel omtrent de kringgreppel (Kreisgrabenanlage) rondom de Sint-Laurentiuskerk te Lokeren:

https://mythischlokeren.wordpress.com/2020/11/02/een-lokerse-stonehenge/

Bronnen en literatuur:

Featured image: Kaart 1569 Franciscus Horenbaut
(1) VANDEN BAVIERE P. 2001: De parochie Sint-Laurentius te Lokeren van de middeleeuwen tot heden. In: VAN CAMPENHOUT N. (red), De Sint-Laurentiuskerk te Lokeren in woord en beeld, Stad Lokeren, pp. 6-43, 6.
(2) VAN GOEY J. 1939: Bijdrage tot de geschiedenis der stad Lokeren, Lokeren, 17.
(3) Gysseling M. 1978: Inleiding tot de toponymie, vooral van Oost-Vlaanderen, Naamkunde 10.1-2, 1- 24.
(4) HAENTJENS J. (eds.) 1980: Geschiedenis van Lokeren, Lokeren.
(5) ‘Verhandeling over het Westland, ter opheldering van Loo-en, Woerden en Hoven, benevens de natuurdienst der Friesen en Batavieren’ door D. Buddingh (link)

Advertentie

3 gedachten over “Naamsoorsprong Lokeren

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: